Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе (ЈЛС): Општина Кучево

Органи ЈЛС: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 012/852-141 или 012/852-142

Радно време: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00 часова)

 

Легенда: К-18 К - канцеларија, 18 - број канцеларије, ↑ - на спрату, ↓ - приземље

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ [ЛИНК]

 • председник Општине Кучево др Иван Рајичић: 012/852-178 (секретарица); К-21
 • Кабинет председника Општине Кучево: 012/852-178 (секретарица Кабинета) или централа; К-18
 • заменик председника Општине Кучево Ненад Микић: 012/852-178 (секретарица) или централа; К-22
 • помоћник председника Општине Кучево Даријан Дрикић: централа; К-23 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ [ЛИНК]

 • Општинско веће канцеларија : централа; К-23

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ [ЛИНК]

 • председник Скупштине општине Бранко М. Кецман: централа; К-5/1
 • скупштинска служба: централа; К-19

ОПШТИНСКА УПРАВА (одељења и одсеци) [ЛИНК]

 • Одељење за општу управу (руководитељка: Ј. П.): централа; К-3
 • Одељење за друштвене делатности (руководилац: Зоран Велимировић): централа; К-4
  • Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа: централа; К-14
  • Одсек за послове месних канцеларија и матичара (шеф: Александар Павловић): 012/852-128 (директан број) или централа; К-11/1
 • Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду (руководитељка: Гордана Марић): централа; К-4
  • Одсек за пољопривреду (шефица: Сузана Марковић): централа; К-11
 • Одељење за буџет и финансије (руководитељка: Тања Живковић): централа; К-17
  • Одсек за рачуноводство (шеф: Александар Илић): централа; К-24
  • Одсек за послове локалне пореске администрације (шефица: Милена Богдановић): централа; К-14
 • Одељење за локални економски развој (руководилац: Ненад Шулејић): централа; К-6
 • Одељење за инспекцијске послове (руководитељка: Сузана Ђорђевић): 012/852-108

ОПШТИНСКА УПРАВА (остало)

 • Буџет и финансије: централа; К-20
 • Локална пореска администрација: централа; К-12
 • Буџетска инспекција (Богдан Станојевић): централа; К-20[ЛИНК]
 • Програмер: централа; К-27
 • Ликвидатор: централа; К-27
 • Народна одбрана (лице за израду Плана одбране Љубомир Мишић): централа; К-25
 • Бирачки списак: централа; К-3
 • Благајна: централа; К-2
 • Јавне набавке (Слађана Бадркић и Мајда Марановић): централа; К-13
 • Обједињена процедура (урбанизам, озакоњење објеката...): централа; К-10[ЛИНК]
 • Лични статус грађана, предузетништво, школство, енергетски угрожени купац, уверење о просечном месечном приходу (Ружица Рајић): 012/852-103 (двојник) или централа; К-11[ЛИНК]
 • Избегла и расељена лица, борци и војни инвалиди: 012/852-103 (двојник) или централа; К-11[ЛИНК]
 • Друштвена брига о деци: 012/852-103 (двојник) или централа; К-11[ЛИНК]
 • Књиговодство: 012/852-103 (двојник) или централа; К-11
 • Заштита животне средине (Миодраг Миладиновић): 063/851-85-33, miodrag1709@gmail.com [ЛИНК]
 • Возачи, курир, обезбеђење: централа; К-1
 • Писарница: централа; К-15
 • Бифе (на спрату): централа; К-16
 • Бифе (на приземљу): централа; К-1
 • Штаб за ванредне ситуације (Бојан Тадић): 063/74-19-355 [ЛИНК]
 • Месне заједнице: информишите се преко централе; К-9[ЛИНК]
 • I Веб-администратор званичне веб-презентације: kucevacke.novine@gmail.com
 • II Веб-администратор: централа; administrator@kucevo.rs; К-28↑, К-6

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, јавите нам (пишите нам, за нови контакт и податке пошаљите) на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са назнаком у наслову мејла ЗА КОНТАКТЕ ОПШТИНA КУЧЕВОˮ.

 


Веб-страницу КОНТАКТИˮ припремио (садржај, дизајн, прелом) и објавио медијски сарадник и веб-администратор: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 27.02.2020. (Д); Ажурирано: 22.12.2021. (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni