ВЕСТИ


НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 29.11.2022. године]

[ ВЕСТИ ] >>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ (у делу планирања инвестиција)

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ: 06.12.2022. ГОДИНЕ ОД 11 ЧАСОВА

Општинско веће Општине Кучево позива све грађанке и грађане, удружења грађана, као и стручну јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину („СЕРВИС ГРАЂАНА / Буџет / Буџет Општине Кучево за 2023.“ - https://www.kucevo.rs/servis-gradana/budet/budet-opshtine-kuchevo-za-2023.php), као и да дају своје предлоге и примедбе.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на коју се односи Нацрт одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину је Одељење за буџет и финансије, број телефона: 012/852-141, имејл: budzet@kucevo.rs.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтересованим грађанкама и грађанима, представницима удружења грађана и заиинтересоване стручне јавности биће одржан у седишту Општинске управа Кучево, Улица Светог Саве 76, скупштинска сала, дана 06.12.2022. године са почетком у 11 часова.

Предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину достављају се Одељењу за буџет и финансије путем електронске поште на адресе: javnarasprava@kucevo.rs, budzet@kucevo.rs и/или лично путем писарнице Општинске управе Кучево, Улица Светог Саве 76.

По окончању Јавне прасправе, Општинско веће општине Кучево ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 10 дана од њеног окончања исти објавити на званичној веб-презентацији Општине Кучево www.kucevo.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

У Кучеву, 29.11.2022. године

Председник Општинског већа – др Иван Рајичић

ПРИЛОЗИ:

Нацрт oдлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину (29.11.2022)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Кучево за 2023. годину (29.11.2022)


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni